در جلسه بیست و نهم از آموزش المنتور به سراع یکی از ترفندهای کاربردی المنتور رفتیم . ترفند کاربردی افزودن متن روی تصویر در المنتور می تواند به ما کمک کند تا یک سکشن یا بخش بسیار بسیار زیبا و حرفه ای را طراحی کنیم …..

از دست ندهید !  کار با المان لیست قیمت ها در المنتور ( آموزش رایگان المنتور )