در جلسه ۲۶ از آموزش های رایگان المنتور با المان زبانه ها یا همان تب ها آشنا خواهیم شد. آموزش کار با المان زبانه ها می تواند بسیار کاربردی باشد و قادر خواهید بود یک سکشن بسیار زیبا با زبانه های عالی طراحی کنید…..

از دست ندهید !  ایجاد منو در المنتور | آموزش عملی کار با المنتور