در جلسه سی و دوم از آموزش المنتور افزودن پادکست در المنتور را یاد میگیرید . یکی از المان هایی که میتواند در این زمینه به شما کمک کند تا پادکست یا موزیک های خود را به راحتی در صفحات وبسایت درج کنید المان ساوند کلود می باشد . این ویدیو کاربردی را از دست ندهید ….

از دست ندهید !  آموزش کار با المان زبانه ها ( آموزش رایگان المنتور )