در جلسه ۲۵ از سری آموزش های رایگان المنتور با المان شمارنده در المنتور آشنا خواهید شد . با استفاده ازین المان می توانید یک شمارنده بسیار زیبا برای وبسایت خود طراحی کنید و آمار و اطلاعات وبسایت خود را به صورت حرفه ای به مخاطبان نمایش دهید …

از دست ندهید !  ایجاد بخش دو ستونه در المنتور ( آموزش ویدئویی المنتور )