در جلسه قبلی آموزش ویدئویی نحوه ایجاد فلیپ باکس در المنتور را باهم آموختیم و فلیپ باکس های زیبایی را ایجاد کردیم . در این جلسه ویدئویی قصد دارم نحوه استفاده از المان کال تو اکشن در المنتور یا همان فراخوانی به اقدام را به شما دوستان عزیز آموزش و برایتان شرح دهم که این المان چه کاربردی و در کجاها می توان از آن استفاده کرد .

طرح نهایی در انتهای آموزش

از دست ندهید !  ایجاد بخش دو ستونه در المنتور ( آموزش ویدئویی المنتور )