در جلسه قبل نحوه ایجاد بخش دو ستونه را آموختیم , در ادامه جلسات آموزش های ویدئوی قصد دارم شما دوستان را با المان آیکون جعبه که بسیار میتواند برای طراحی برخی از بخش ها مفید باشد آشنا کنم و کاملا به این المان تسلط داشته باشید تا شما هم بتوانید یک گام برای حرفه ای شدن در المنتور بردارید .

طرح ایجاد شده در انتها ویدئو آموزشی

از دست ندهید !  آشنایی با محیط و المان های المنتور