وردپرس یک دنیای بسیار عظیمی می باشد و من نیز در گوشه این دنیای عظیم مشغول به کار هستم و دوست دارم تجربیات 3 ساله خودمو با شما کاربران به اشتراک بزارم .