از سری آموزش های رایگان المنتور کار با المان هشدار را یاد خواهید گرفت . با استفاده از المان هشدار قادر خواهید بود برای صفحات خود یا همچنین برای یک لندینگ پیج یک هشدار طراحی کنید ….

از دست ندهید !  ایجاد بخش دو ستونه در المنتور ( آموزش ویدئویی المنتور )