در جلسه سی ام از آموزش المنتور با المان آکاردئون کار خواهیم کرد . المان آکاردئون همانند المان تغییر وضعیت می باشد و فقط دارای یک تفاوت جزیی می باشد که با دیدن ویدیو متوجه تفاوت خواهید شد…

از دست ندهید !  کار با المان هشدار در المنتور ( آموزش رایگان المنتور )